Hizmet sektöründeki yenilik ve gelişmeleri yakından takip eden Akdeniz Yatırım Holding, ülkemizin öncü kuruluşları arasına girmeyi başaran iştirakleri ile istikrarlı ve hızlı bir büyüme kaydederek, sektöründe lider markalardan biri olmayı başarmıştır. Akdeniz Yatırım Holding, yenilikçi, teknolojik gelişmelere açık, insan kaynağını etkin yöneten, çalışan ve müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutan şirket olmayı amaçlamaktadır.

Sürekli gelişen teknolojiyi takip ederek kaliteyi en üst seviyeye taşımak hedefiyle hizmet verdiğimiz sektörün, ülkemiz açısından ne derece önem arz ettiğini geçmişte yaşanan tecrübeler de göstermiştir.

Akdeniz Yatırım Holding, hizmet sektöründe 25 yıllık tecrübe ve birikime sahiptir. Türkiye’de devletin özel sektör şirketlerine taşere ettiği işlere yönelik yasal düzenlemesi sonrası, temel faaliyet alanımız olan özel güvenlik alanından ayrılma kararı alınmış, savunma sanayii, yenilenebilir enerji, yazılımı ve donanımı sektörleri gibi ülkemiz açısından oldukça kritik olan ve büyüme arz eden yeni faaliyet alanlarına da yönelinmiştir. Kamu ve özel sektörle kurduğumuz güçlü ilişkilerimizi bir üst boyuta taşıma hedefimiz doğrultusunda yeni yatırımlara imza atmıştır.

Akdeniz Yatırım Holding, teknoloji, yenilenebilir enerji, savunma sanayi ve yazılım ve donanımı, plastik sanayi, tarım ve hayvancılık, klordioksit, çevre ve atık sistemleri sektörlerinde faaliyet göstermektedir.

Şirketin hisse senetleri 2012 yılından itibaren Borsa İstanbul’da işlem görmekte olup, Borsa İstanbul’daki ilk ve tek halka açık özel güvenlik şirketidir. Şirketin halka açıklık oranı %90,21’dır.

Vizyon ve Misyon

Vizyon
Akdeniz Yatırım Holding müşteri ve çalışanlarına değer katan, toplumsal sorumluluğun bilincinde, ülkesinin değerlerine saygılı, güvenilir, kaliteli ve müşteri odaklı hizmet anlayışlarıyla sektöründe aranan marka olmayı hedeflemekte; elde ettiği tecrübe ve deneyimi hazırladığı eğitim programları ile personeline aktarıp hatasız hizmet vermeyi planlamaktadır.

Misyon
Her insanın temel hakkı olan güvenilir bir ortamda yaşamayı temel felsefe edinen Akdeniz Yatırım Holding; insana değer veren, kaliteyi yaşam felsefesi olarak benimseyen, konusunda deneyimli bir kuruluş olmanın getirdiği tecrübe, oluşturduğu yeni işbirlikleri, değişime olan bağlılığı ile istikrarlı ve dengeli bir şekilde büyür. Yenilikçi insan kaynakları ve güvenlik sistemlerini uygulayarak insan kaynağının etkin bir şekilde yönetilmesini ve çalışanların memnuniyetini üst seviyede tutulmasını sağlar. Akdeniz Yatırım Holding; sosyal sorumluluk bilinci ile etik değerlere önem verir, toplumun sosyal ve ekonomik gelişimine katkıda bulunur.

Şirket Künyesi

Kayıtlı sermaye tavanı: 500.000.000
Ödenmiş sermaye: 124.095.000
Ticaret Sicil No: 464639

Yönetim Kurulu

Adı Görevi
Necmettin Şimşek Yönetim Kurulu Başkanı
Akdeniz Girişim Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Salih Akarsu Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Süleyman Bıçaklı Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
İbrahim Haselçin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Ortaklık Yapısı

Ortağın Adı / Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı(TL) Sermayedeki Payı(%) Oy Hakkı Oranı(%)
Akdeniz Girişim Holding A.Ş. 29.509.791,00 23,78 62,96
Necmettin Şimşek 1.588.416,00 1,28 0,62
Diğer 92.996.793,00 74,94 36,42
Toplam 124.095.000 100 100

 

İmtiyazlı Paylara İlişkin Bilgi: 

Esas sözleşmenin 6. maddesi uyarınca, A grubu paylar esas sözleşmenin 7. ve 10. maddeleri (Yönetim kuruluna aday gösterme ve genel kurulda oy hakkı) çerçevesinde imtiyaza sahiptir. B Grubu paylara ise özel hak veya imtiyaz tanınmamıştır.

Şirket Yönetim Kurulu’nun 5 kişiden oluşması durumunda 2’sini, 7 kişiden oluşması durumunda 3’ünü ve 9 kişiden oluşması durumunda ise 4’ünü A Grubu pay sahiplerinin gösterecekleri adaylar arasından genel kurul tarafından seçilir.

Şirketin yapılacak olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında A grubu pay sahipleri her bir pay için 15, B grubu pay sahipleri her bir pay için 1 oy hakkına sahiptirler.

Akdeniz Girişim Holding A.Ş.  9.374.476,38 adet A Grubu paya sahiptir.